Neplakej

Největší z pierotů

Na spáleništi

Mezi sfingami

Misionář smrti

La Loba Ante Portas

La Loba Ante

La Bastille

Král Humbuku

Když lekníny tiše se zhoupnou…