Král humbuku

Hudba: Šotek / Text: R.X.Thámo

Publikace písně:

Clamare (2021, CD), zpěv: Bruzs D.

     Říkanku z úvodu písně si notovali naši předkové na přelomu 19. a 20. století a odkazovala ke skutečnému cirkusu pánů Burnuma a Baleje. Barnum přezdívaný „Král humbuku“ může být klidně považován za otce showbyznysu – řemeslného odvětví kapitalismu, které nejen uspokojuje touhy či chtění všeho druhu, ale umí je i stimulovat a vyvolávat! Jeho věčný odkaz ve stále užívaném termínu „barnumská reklama“ je toho pečetí. Víte, co znamená? Jedná se o synonymum křiklavé, přehnané či nabubřelé reklamní kampaně! Barnum bohatl tím, že dojil zlato z lidské touhy po senzacích. Nástup bulvárního průmyslu v 19. století a jeho fenomenální úspěch zrodily magnáty, kteří svou obrovskou mocí i v dědičné linii stále umí míchat karty světového dění. Lež se stala výhodným prodejním artiklem a hybatelem veřejného mínění.

Král humbuku

„Pane Malej, kam se valej?
Do cirkusu Barnum-Balej.“

Lidé rádi těla poutají na pranýř.
Umí nabít děla, v kejklích kojit chtíč.
Lidé platí za lež na dlažbách bulvárů.
Pak je vláčí faleš mlhami lokálů.

„Phineas Taylor Barnum těžil téměř celý život
z naivity lidí a jejich touhy po senzaci.
Jím organizované akce provázela nejen nákladná,
ale i hlučná a přehnaná reklama,
takže se mu začalo přezdívat ‚Král humbuku‘.“
(Stanislava Kovářová)

Král humbuku je vítěz,
zlatý škleb má jeho tvář.
Král humbuku je vítěz
a kráčí k dalším hrám.

Král humbuku je vítěz,
zlatý škleb má jeho tvář.
Král humbuku je vítěz
a kráčí k dalším hrám.

Král humbuku měl padnout
do bažin mrtvého ticha.
Král humbuku měl padnout,
však nové době svítá!

Král humbuku měl padnout
do bažin mrtvého ticha.
Král humbuku měl padnout,
lež velký výnos skýtá.

Král humbuku je vítěz!