Sám proti zkáze

Hudba: Darkthep & Šotek / Text: R X.Thámo

Publikace písně:

 Clamare (2021, CD), zpěv: Bruzs D.

      Spisovatel, dramatik, novinář, překladatel a intelektuál Karel Čapek (1890–1938) byl a stále je nesmírně inspirativní člověk, skutečný velikán naší historie, k jehož odkazu má obrovský význam se vracet. Několik vět z nekrologu amerického novináře a publicisty Williama Schlamma neuvěřitelně přesně rámuje obsah i emoci zamýšleného sdělení: „Karel Čapek, praví lékaři, zemřel na chřipku. Tomu nevěřím. Karel Čapek zemřel, protože jeho srdce neuneslo temnoty roku 1938. Zemřel nešťastnou láskou ke své vlasti, k myšlenkovému světu svého učitele Masaryka, k ideji humanistické Evropy. Kapituloval před několika bacily, protože už život nemiloval jako dříve.“ Čapkův kamarád a redakční kolega z Lidových novin, spisovatel Eduard Bass, vložil do svého smutečního projevu pointu naděje: „A kdyby všechno tvoje velké, slavné, uctívané dílo bylo nějakým barbarským rozkazem kultur smeteno a pohubeno, jedna jediná věta z něho zůstane v našich duších vryta nezrušitelně. Ta prostá, vítězná a vždycky útěšná tvoje věta: ‚Ještě není vše ztraceno, doposud zbývá naděje.‘“

Sám proti zkáze

Člověk tvorem obyčejným,
vlast je jeho zahradou,
vesmír touží po spojení
s moudrostí a odvahou.

Místo péče, vzdělávání
temné pakty za hranou,
rudí, hnědí, radikální
květy věků pošlapou.

Věrný, milující zemi svou,
sám proti zkáze,
silný, i když pravdu bičujou,
sám proti zkáze…
sám proti zkáze…
sám proti zkáze stál.

Továrny na absolutno z glóbu fetiš kutají,
v srdci žal a v duši smutno, mízu z ran vysávají.
Továrny na absolutno hojnost na dluh dávají,
přišla nová doba Temna, kdy pravda a lež splývají.

Věrný, milující zemi svou,
sám proti zkáze,
silný, i když pravdu bičujou,
sám proti zkáze…
sám proti zkáze…
sám proti zkáze stál.

Věrný neopustil zemi svou,
však síla zmírá.
Stůjme na Čapkových ramenou,
žádám, žádám!

Sám proti zkáze,
sám proti zkáze stál.
Sám proti zkáze,
Sám proti zkáze stál