LunArt Music je privátní značka (do roku 2014 nesla jméno LunArt Records) impresária Bratrstva Luny R.X.Tháma, která vydává hudební projekty na fyzických nosičích. Každý vydaný produkt pod výše uvedenou značkou je označen trojčíslím, které udává, v jakém pořadí byl dotyčný nosič uveden na hudební trh.

Discography / vydané hmotné nosiče: